Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

weeesby
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"

April 15 2017

weeesby
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate viagreymouse greymouse
weeesby
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
weeesby
7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix viagreymouse greymouse
weeesby
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viastarryeyed starryeyed

April 04 2017

weeesby
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialeimakid leimakid
weeesby
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie. Przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna

March 30 2017

weeesby
7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix viazupson zupson
weeesby
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus

March 22 2017

weeesby
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve vianowaczi nowaczi

March 21 2017

weeesby
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
weeesby
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viayourhabit yourhabit
weeesby
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaprecelka precelka
weeesby
9365 94ac
weeesby
Ta cisza zabija, odezwij się do mnie. Bo chcę Cię mieć na codzień
— a nie budować ze wspomnień..
Reposted fromorchis orchis viapiehus piehus
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapiehus piehus
weeesby

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.

— Marie Lu
Reposted fromatris atris viamymindneversleeps mymindneversleeps

March 09 2017

weeesby
4740 4073
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialemkove lemkove
weeesby
weeesby
3746 a5cd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl